Liwiec

Źródła podają, że Liwiec ma ok. 142 km, wydaje mi się jednak, że jest to długość uśredniona, nieuwzględniająca meandrów w środkowym odcinku rzeki. Gdyby ktoś zdecydował się przejść trasę wzdłuż Liwca, od jego źródeł do ujścia, zapewne przeszedłby (lub przepłynął) odległość znacznie większą niż podana.

Meandrujący Liwiec na wysokości Jarnic

Na zdjęciu powyżej dobrze widać, jak bardzo rzeka meandruje. Sfotografowany odcinek znajduje się niedaleko miejscowości Jarnice pod Węgrowem. Ciekawym przeżyciem jest spływ kajakowy po Liwcu, ponieważ za każdym zakrętem kryje się…. kolejny zakręt. Szczególnie polecam taką wyprawę przy stosunkowo wysokim poziomie wody – niekiedy zdarza się, że odległość od jednego zakola do drugiego można pokonać na skróty płynąc łąką.

Na wysokości Borzych meandry również licznie występują, nie są jednak aż tak zagęszczone. Na zdjęciu poniżej widać Liwiec przepływający przez łąki należące po stronie północnej (prawy brzeg) do Borzych, po południowej zaś do miejscowości Górki Grubaki (lewy brzeg rzeki).

Liwiec stanowił historyczną granicę między Podlasiem a Mazowszem, zgodnie z tym podziałem Borzychy leżą po stronie podlaskiej, Górki należą już do Mazowsza. Łąki przylegające do rzeki tworzą taras zalewowy Liwca, który jest zalewany tylko podczas większych powodzi.

Liwiec na wysokości Borzych

Dla lepszej orientacji kolorem pomarańczowym zaznaczono ulicę Podlaską (żółta strzałka) , a kolorem białym ulicę Modrzewiową. Wnioskując z rozmieszczenia zabudowań, stwierdzam, że zdjęcie było zrobione kilka (do 10) lat temu, niestety nie udało mi się znaleźć w sieci nic bardziej aktualnego.

meandry w Borzychach

Rzeki meandrujące są bardzo aktywne, z czasem zakola przesuwają się ku ujściu rzeki, zwiększając swoją krzywiznę oraz poszerzając dolinę. Meander może zostać odcięty od głównego biegu rzeki, np. wskutek podniesienia się chwilowo poziomu wody, tak powstają starorzecza. Na powyższym zdjęciu białą linią zaznaczyłam takie odcięte od głównego nurtu starorzecze, woda w odciętej odnodze stopniowo wysycha, brzegi zarastają, a w miejscach dużego przepływu mogą tworzyć się np. bagna (zasilane dodatkowo przez powodzie lub wiosenne wezbrania), zaznaczono je niebieskimi strzałkami.

Liwiec ma dwa źródła, jedno (południowe) znajduje się niedaleko wsi Sobicze (powiat siedlecki, gmina Zbuczyn), drugim jest tzw. źródło Liwiec II, znajdujące się w Zawadach (również gmina Zbuczyn). Ujście rzeki do Bugu znajduje się w okolicach Wyszkowa, niedaleko miejscowości Kamieńczyk.

Dopływami zasilającymi wody Liwca są m.in.: Muchawka, Kostrzyn, Czerwonka, Ada i Miedzanka.

(Zdjęcia satelitarne wykorzystane w tekście pochodzą z serwisu zumi.pl.)