Borzychy

Borzychy są niewielką miejscowością leżącą w województwie mazowieckim, ok. 11,5 km od Węgrowa. Administracyjnie przynależą do powiatu węgrowskiego i gminy Liw. Leżą nad rzeką Liwiec, mniej więcej w połowie jej biegu. Ze względu na swoje położenie (bliskość rzeki, lasów) mają charakter miejscowości letniskowej. W związku z tym ilość mieszkańców w czasie wakacji jest zupełnie nie porównywalna z ilością mieszkańców poza sezonem. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Liw wynika, że osób zameldowanych na stałe w Borzychach jest 311 (stan na 22.12.08). Zapewne ilość mieszkańców faktycznych różni się jeszcze od tych danych, ponieważ duża część np. studentów zameldowanych w Borzychach mieszkających na co dzień w większych miastach.Na terenie Borzych znajdują się 3 większe osiedla domków letniskowych, najstarsze z nich położone jest w Choinkach w południowo-wschodniej części wsi, a ograniczone przez rzekę. Dwa pozostałe znajdują się w części zachodniej, nieopodal granicy z Paplinem. W związku z dużym rozrostem miejscowości kilka lat temu wprowadzono nazwy ulic, jest ich obecnie kilkanaście.

czerwiecJeśli chodzi o zakwalifikowanie Borzych do któregoś z podstawowych typów wsi, nie jest to takie łatwe. Na części obszaru mają charakter typowej łańcuchówki (wsi leśno-łanowej), na innym odcinku będzie to typowa rzędówka, czy szeregówka, a w niektórych miejscach Borzychy spełniają cechy ulicówki. Poza ulicami powstałymi stosunkowo niedawno wskutek wydzielania nowych działek rekreacyjnych, kilka ulic, stanowiących szkielet Borzych istnieje od bardzo dawna.

Drugą pod względem długości ulicą (po Podlaskiej) jest ulica Wiejska, zwana popularnie Brukiem. Mniej więcej w centrum miejscowości, ul. Wiejska krzyżuje się z ul. Młynarską, prowadzącą na most na Liwcu. Więcej informacji o ulicach Borzych, ich położeniu i charakterze, znajdzie się w oddzielnym artykule.