Archiwum kategorii: Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy

Nasza liderka

Miło nam poinformować, że Pani Barbara Góral zdobyła II miejsce w Konkursie na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbyło się 6 listopada 2013 roku podczas VII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nagrody laureatom wręczył m.in. marszałek Adam Struzik.

Pani Barbara od paru lat pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy, z którym zrealizowała w ostatnim czasie dwa duże projekty – od 1 listopada 2012 do 30 czerwca 2013 realizowany był Projekt „Borzychy – wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie”, w ramach którego wydano tomik poezji lokalnych poetów, odbyło się wiele warsztatów, szkoleń, wykładów, a także spotkania integracyjne i plenerowe imprezy.

Drugim ważnym przedsięwzięciem był projekt Borzychy oczami młodych – równać szanse.

Pani Barbara w trakcie odbioru nagród
Pani Barbara Góral (pierwsza od lewej) w trakcie gali finałowej Konkursu. Nagrody i wyróżnienia wręczył marszałek Adam Struzik.
Pani Barbara w trakcie odbioru nagród
Nasza liderka wraz z innymi nagrodzonymi.
Konkurs na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich
Dyplom, jaki wraz z nagrodą dostała pani prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy

borzychy-logo-strona

Borzychy oczami młodych

W lipcu 2013 roku zakończył się półroczny projekt „Borzychy oczami młodych” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy przy wsparciu finansowym z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse 2012”.

W projekcie wzięło udział kilkanaście młodych ludzi z naszej miejscowości. Młodzież mogła skorzystać z warsztatów animacyjnych, antydyskryminacyjnych, radiowych, fotograficznych, z cyberkultury.

Uczestnicy pomagali także w organizacji Dnia Dawcy Szpiku w Węgrowie – samodzielnie zdobyli wiadomości, przygotowali materiały promocyjne i poinformowali o wydarzeniu innych mieszkańców Borzych.

Podsumowaniem projektu była przygotowana przez młodzież publikacja, w której znalazły się ich relacje z wszystkich warsztatów i wydarzeń w ramach projektów, a także prace fotograficzne i plastyczne, jakie w tym czasie zrobili.

Jedna z uczestniczek projektu na zdjęciu powstałym w czasie warsztatów fotograficznych.
Jedna z uczestniczek projektu na zdjęciu powstałym w czasie warsztatów fotograficznych.

Bardzo ciekawie zorganizowano także spotkanie podsumowujące projekt, kiedy to sami młodzi ludzie prezentowali zebranym wyniki swojej półrocznej pracy. Poza zdjęciami i relacjami, można było wysłuchać nagrań, jakie młodzi ludzie z Borzych zrealizowali w trakcie warsztatów radiowych prowadzonych przez Kubę Witkowskiego z radiowej Trójki.

Koordynatorką działań była Lidia Góral, a warsztaty poprowadzili Tomasz Piątek (Stowarzyszenie Przestrzeń), Kuba Witkowski, Joanna Łojas i inni.

Przygotowana przez młodzież publikacja - tu jeszcze w drukarni, przed ostatecznym złożeniem.
Przygotowana przez młodzież publikacja – tu jeszcze w drukarni, przed ostatecznym złożeniem.

Nagrania uczestników projektu

W ramach Projektu „Borzychy – wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie” odbyły się warsztaty z cyberkultury. Podczas warsztatów osoby uczestniczące uzyskały wiedzę na temat wykorzystywania legalnych źródeł dostępnych w Internecie. Kluczowym aspektem w tej części działań było stworzenie razem z uczniami Samorządowej Szkoły Podstawowej w Starejwsi wspólnego projektu, w którym osoby uczestniczące mogły wykorzystać wiedze zdobytą podczas zajęć warsztatowych. Czytaj dalej Nagrania uczestników projektu