Plac zabaw

4.09.2010 roku został przekazany do użytku plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym w Borzychach.

Zamontowano zestaw zabawek ze zjeżdżalnią, domek, sprężynowce, piaskownicę oraz zestaw huśtawek i ławki.

Koszt urządzenia placu został w 70% sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w ramach małych projektów, pozostała kwota to środki własne Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Borzychy, zebrane m.in. w czasie festynu i zbiórki publicznej.

fot. Ewelina Rogala