Borzyskie bociany

W Borzychach znajduje się kilka bocianich gniazd, do których regularnie co roku wracają ich mieszkańcy. Dolina Liwca obfituje w podmokłe łąki, pola w bliskim sąsiedztwie wody, stanowi więc doskonałe miejsce do żerowania dla tego ptaka. Bocian biały, inaczej niż bocian czarny, często gniazduje w bliskim sąsiedztwie człowieka, często na słupach czy drzewach tuż przy zabudowaniach, a także na dachach.

W Borzychach bociany pojawiają się na przełomie marca i kwietnia, odlatują zaś w sierpniu. Osoby prowadzące regularne obserwacje w miejscowości twierdzą, że zwykle odlot ostatnich ptaków następuje ok. 26 sierpnia.

Jednego gniazda ptaki używają przez wiele lat, uzupełniając co roku braki i naprawiając jesienno-zimowe uszkodzenia. Nie zawsze jednak do gniazda wracają te same pary – często jest tak, że do powracającego z południa Europy bociana (zarówno samca i samicy) „wprowadza” się nowy partner czy partnerka.

Jaja są wysiadywane zarówno przez samicę, jak i samca, przez ok. 33-35 dni, a pisklęta opuszczają gniazdo po mniej więcej 2 miesiącach. Do tego czasu obydwoje rodzice karmią młode i chronią przed skutkami upału, opryskując gniazdo wodą.

Dorosłe ptaki, w okresie wychowywania potomstwa, żerują nawet ponad 10 godzin dziennie. Para posiadająca 4 podrastające młode musi dostarczyć im codziennie około 3 kg pożywienia.

Warto przypomnieć, że bocian biały jest gatunkiem chronionym.

Na internetowej stronie Ogólnopolskiej Bazy Gniazd Bociana Białego zarejestrowano aż 13 gniazd z terenu Borzych, informacje dodawane były jednak w różnym czasie i są niespójne, w związku z czym, kilka gniazd wpisano tam podwójnie.

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” ustanowiło 31 maja Dniem Bociana.