Liwiec

Źródła podają, że Liwiec ma ok. 142 km, wydaje mi się jednak, że jest to długość uśredniona, nieuwzględniająca meandrów w środkowym odcinku rzeki. Gdyby ktoś zdecydował się przejść trasę wzdłuż Liwca, od jego źródeł do ujścia, zapewne przeszedłby (lub przepłynął) odległość znacznie większą niż podana.

Czytaj dalej Liwiec