Pomniki przyrody w okolicy

W okolicy Borzych znajduje się przynajmniej kilkanaście pomników przyrody. Poniżej przedstawiam zestawienie niektórych z nich, stopniowo będę uzupełniać zawarte tu informacje o zdjęcia.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Aby drzewo zostało uznane za pomnik przyrody, jego obwód na wysokości 1,3 metra nad poziomem gruntu powinien być większy niż przyjęte wartości minimalne dla danego gatunku.

  • OKOLICZNE POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ:

W pasie drogi gminnej do Tończy, 240 m od drogi Paplin – Stoczek, w miejscowości Huta Gruszczyno znajduje się grupa pięciu drzew uznana również za pomnik (w 1997 roku). Rosną tam 3 sosny czarne, lipa drobnolistna i robinia akacjowa.

W miejscowości Gruszczyno znajduje się kilka drzew ustanowionych pomnikami przyrody. Na skrzyżowaniu szosy do Stoczka i szutrowej drogi Gruszczyno-Żulin znajduje się lipa drobnolistna o obwodzie 412 cm, wysoka na 24 metry. Została ustanowiona pomnikiem przyrody w 1986 roku.
Ponadto na działce leśnej nr 319 znajduje się 25-metrowy dąb szypułkowy o obwodzie 315 cm.
80 metrów na północ od drogi Tończa – Huta Gruszczyno odnajdziemy 18-metrową lipę drobnolistną, o obwodzie 338 cm (pomnik przyrody od 2001 roku), przy tej samej drodze na prywatnej posesji znajduje się kolejna pomnikowa lipa o podobnej wysokości i obwodzie 530 cm.

W miejscowości Miednik, nieopodal leśniczówki rośnie lipa drobnolistna o obwodzie 637 cm, a wysokości 23 metry, ustanowiona pomnikiem już w 1977 rok.

W Ugoszczy znajduje się, uznana w 2001 roku za pomnik przyrody, kolonia mrowisk. Również w tej miejscowości, obok dawnej gajówki znajdziemy dąb szypułkowy o obwodzie 268 cm (pomnik od 2004).

Tchórzowa może się pochwalić okazałą sosną pospolitą, rosnącą obok byłej gajówki. Drzewo w obwodzie ma ok. 250 cm.

W lesie należącym do Starejwsi, tuż obok skrzyżowania dróg w Maciejowie, rośnie blisko 30-metrowy dąb szypułkowy, o obwodzie 330 cm.

Informacje o obiektach w Miedniku, Ugoszczy czy Gruszczynie znajdą się również w opisach tras rowerowych.