Organizacje pozarządowe w powiecie węgrowskim

Na terenie powiatu węgrowskiego działa wiele organizacji pozarządowych, mających na celu m.in. promocję regionu i jego dziedzictwa kulturowego.

Poza Bractwem Rycerskim Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej, o którym już pisałam w tekście dotyczącym Liwa, organizacjami sportowymi i fundacjami zrzeszającymi osoby dotknięte różnymi chorobami oraz ich rodziny, istnieje kilka stowarzyszeń mających na celu rozwój poszczególnych miejscowości (stowarzyszenia takie działają np. we wsiach Płatkownica, Zieleniec, Szynkarzyzna, Brzuza czy Ugoszcz).
Działają Towarzystwa Przyjaciół: Stoczka, Szumina, Ziemi Liwskiej, Łochowskiej, Sadowieńskiej, Węgrowskiej oraz Towarzystwo Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej.

W Domu Gdańskim w Węgrowie swoją siedzibę ma Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Obwodu „Smoła”. Również w Węgrowie działa Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Akcji Charytatywnych.

W Grygrowie powstało Stowarzyszenie Ochrony i Rozwoju Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego „Żuraw”, które swoją siedzibę ma w tamtejszej Szkole Podstawowej.

Lokalnemu ruchowi turystycznemu patronuje Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki, mieszczące się na ul. K. Szamoty 33 w Węgrowie. Handlowców zrzesza zaś Stowarzyszenie Kupców Powiatu Węgrowskiego.

Inicjatywy edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie podejmuje Stowarzyszenie „Ogólniak”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego.