Archiwa tagu: Węgrów

Oddaj krew w Węgrowie

Krew jest potrzebna codziennie – jest niezbędna nie tylko dla ofiar wypadków, ale także osobom cierpiącym na szereg poważnych chorób. Osoby cierpiące na nowotwory krwi potrzebują często transfuzji krwi i płytek nawet parę razy w tygodniu.

Nie da się uzyskać syntetycznej krwi – dlatego tak ważny jest każdy dawca.

Osoby z okolic Węgrowa mają możliwość honorowo oddać krew w każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca w SPZOZ w Węgrowie (ul. Kościuszki 15) w godzinach od 9.00 – 12.00.

Zgłaszając się do oddania krwi należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zameldowania. Informacje, jak przygotować się do oddania krwi znajdą Państwo tutaj.

Organizacje pozarządowe w powiecie węgrowskim

Na terenie powiatu węgrowskiego działa wiele organizacji pozarządowych, mających na celu m.in. promocję regionu i jego dziedzictwa kulturowego.

Poza Bractwem Rycerskim Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej, o którym już pisałam w tekście dotyczącym Liwa, organizacjami sportowymi i fundacjami zrzeszającymi osoby dotknięte różnymi chorobami oraz ich rodziny, istnieje kilka stowarzyszeń mających na celu rozwój poszczególnych miejscowości (stowarzyszenia takie działają np. we wsiach Płatkownica, Zieleniec, Szynkarzyzna, Brzuza czy Ugoszcz).
Działają Towarzystwa Przyjaciół: Stoczka, Szumina, Ziemi Liwskiej, Łochowskiej, Sadowieńskiej, Węgrowskiej oraz Towarzystwo Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej.

W Domu Gdańskim w Węgrowie swoją siedzibę ma Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Obwodu „Smoła”. Również w Węgrowie działa Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Akcji Charytatywnych.

W Grygrowie powstało Stowarzyszenie Ochrony i Rozwoju Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego „Żuraw”, które swoją siedzibę ma w tamtejszej Szkole Podstawowej.

Lokalnemu ruchowi turystycznemu patronuje Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki, mieszczące się na ul. K. Szamoty 33 w Węgrowie. Handlowców zrzesza zaś Stowarzyszenie Kupców Powiatu Węgrowskiego.

Inicjatywy edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie podejmuje Stowarzyszenie „Ogólniak”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego.