Oddaj krew w Węgrowie

Krew jest potrzebna codziennie – jest niezbędna nie tylko dla ofiar wypadków, ale także osobom cierpiącym na szereg poważnych chorób. Osoby cierpiące na nowotwory krwi potrzebują często transfuzji krwi i płytek nawet parę razy w tygodniu.

Nie da się uzyskać syntetycznej krwi – dlatego tak ważny jest każdy dawca.

Osoby z okolic Węgrowa mają możliwość honorowo oddać krew w każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca w SPZOZ w Węgrowie (ul. Kościuszki 15) w godzinach od 9.00 – 12.00.

Zgłaszając się do oddania krwi należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zameldowania. Informacje, jak przygotować się do oddania krwi znajdą Państwo tutaj.