Spotkanie z kulturą Indian Ameryki Północnej

Państwo Anna Kuncewicz i Dariusz Szybka zajmują się od wielu lat kulturą Indian Ameryki Północnej. Są właścicielami Indiańskich Wiosek, w których własnoręcznie przygotowali bogatą wystawę strojów i rzeczy codziennego użytku Indian Północnoamerykańskich.

Odwiedzający mają tam okazję dowiedzieć się, jak Indianie żyli dawniej i współcześnie, a także nauczyć się m.in. strzelania z łuku, rzutów włócznią i indiańskich tańców. Ich działalność to połączenie edukacji z zabawą, dzięki czemu dzieci uczą się przez zabawę wielu ciekawych rzeczy o kulturze Indian.

Podczas spotkania 29 listopada 2012 roku pani Anna Kuncewicz i Dariusz Szybka zaprezentowali zgromadzonym ciekawy program poruszający wiele aspektów życia i kultury Indian.

Pokaz rozpoczął pokaz tańca międzyplemiennego, zwanego „Intertribal”, który jest współcześnie wykonywany podczas festiwalu zwanego „pow wow” odbywającego się rokrocznie w USA.

Następnie pani Anna i pan Dariusz przybliżyli uczestnikom różne techniki zdobnicze wykorzystywane przez plemiona indiańskie. Najstarszą z nich okazał się tzw. quill, czyli wyszywanie kolcami ursona. Po przybyciu Europejczyków, Indianie porzucili quill na rzecz szklanych paciorków, które naszywano na wiele różnych sposobów na stroje.

Zebrani mieli okazję przekonać się także, jak pomysłowymi ludźmi byli Indianie. Potrafili wykorzystać upolowanego bizona na wiele sposobów. Ze skór szyli namioty, a także posłania, okrycia i zimowe buty. Ze ścięgien powstawały nitki, z kości – igły, noże i inne narzędzia, z żołądka prymitywne garnki, z rogów – łyżki.

Pani Kuncewicz i Pan Szybka pokazali zebranym różnice między muzyką Indian Ameryki Północnej a Południowej. Z towarzyszeniem bębna wspólnie odśpiewali pieśń Robbie Robertsona (muzyka Indian Ameryki Północnej), a następnie Pani Anna akompaniując sobie na instrumencie zwanym „charango” zaśpiewała piosenkę: „Ama sua” mówiącej o indiańskich przykazaniach, które brzmią: nie kłam, nie kradnij, nie bądź leniwy (muzyka Indian z Peru, Boliwii, Ekwadoru).

Kolejnym punktem programu była nauka tańca, zwanego „two step”, czyli dwa kroki. Uczestnicy ustawili się parami i w rytmie indiańskiego bębna zaprezentowali taniec przypominający polskiego „poloneza”.

Po tańcu nastąpiły warsztaty rękodzieła. Wszyscy mieli okazję własnoręcznie wykonać małą ozdobę z kawałków drewna i włóczki. Był to ostatni punkt spotkania.

Uczestnicy żywo reagowali na przygotowaną prezentację i chętnie brali udział w tańcach i warsztatach rękodzielniczych. Spotkanie z pewnością zapadnie wszystkim w pamięć.

Warsztaty odbyły się w ramach Projektu „Borzychy – wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie” realizowanego w okresie od 1 listopada 2012 do 30 czerwca 2013 i wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.