Rezerwat „Moczydło”

Nieopodal Borzych znajduje się miejsce warte odwiedzenia ze względu na jego walory przyrodnicze. Rezerwat „Moczydło” znajduje się na terenie Leśnictwa Stoczek (Nadleśnictwo Łochów) i warto uczynić go celem niedzielnej wycieczki rowerowej. Opis proponowanej trasy znajduje się w odnośnym dziale na tej stronie.

Rezerwat ma łączną powierzchnię 58,08 ha, został ustanowiony w 1991 roku. Obejmuje swym zasięgiem śródleśne jeziorko otoczone bagnem, oraz przyległe do niego drzewostany. Na brzegach jeziora wykształciło się torfowisko wysokie w pionierskiej fazie z wełnianką pochwowatą. Innymi charakterystycznymi gatunkami są żurawina błotna i mchy.

Na terenie „Moczydła” występuje 7 typów siedliskowych lasu, największą powierzchnię zajmują bory i bory mieszane, wilgotne i świeże, dużą powierzchnię zajmuje też bór bagienny. Gatunkiem dominującym jest sosna (niektóre drzewostany sosnowe liczą 110-120 lat) , występuje też brzoza, olcha i dąb.

moczydlo.jpg

W rezerwacie chroni się stanowiska lęgowe rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków, ochronie podlegają również stanowiska chronionych gatunków roślin.

Stwierdzono tu obecność 66 gatunków ptaków (w tym 48 gatunków lęgowych), są to m.in.: perkozek, potrzos, kurka wodna, kaczka krzyżówka,  bocian czarny, brodziec samotny, czernica, cyraneczka i błotnik stawowy. Zlatują tu także żurawie, jastrzębie, myszołowy, dzięcioły czarne, rybitwy zwyczajne, mewy śmieszki, a także inne gatunki.

moczydlo-5.jpg

moczydlo-4.jpg

moczydlo-3.jpg