Liw

Jednym z najciekawszych miejsc w okolicy Borzych jest Liw. choć po zamku-zbrojowni pozostała dziś właściwie już tylko wieża bramna i dworek, będący niegdyś siedzibą starostwa. Drewniana warownia na tym terenie mogła powstać już w XI-XII w. Około roku 1429 książę Janusz I Starszy (z Piastów mazowieckich) zbudował tu murowany zamek, który następnie przeszedł w posiadanie księżnej Anny Mazowieckiej, a później, w latach 1548-56 do królowej Bony Sforzy (wtedy już wdowy po królu polskim Zygmuncie I Starym).

Późniejsze koleje losu (Potop szwedzki, wojna północna) sprawiły, że zamek popadał w coraz większą ruinę, a w czasie II wojny światowej groziła mu nawet rozbiórka (o czym szerzej można przeczytać na stronie Zamku).

Poza pokaźną kolekcją broni (w końcu jest to zamek-zbrojownia), portretów sarmackich i malarstwa o tematyce batalistycznej w wieży organizowane są wystawy okresowe, a ciekawe plenery przyzamkowe sprzyjają imprezom na otwartym powietrzu. Organizowane są tu koncerty, pikniki, festyny archeologiczne, a w ostatnim roku nawet zlot motocyklowy.

Do kalendarza lokalnych imprez na stałe wpisał się też Turniej Rycerski o pierścień Księżnej Anny, który przyciąga co roku wielbicieli tradycji rycerskich. Zamek stanowi siedzibę działającego od 1999 roku Bractwa Rycerskiego Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej bractwa powstało ono w celu odbudowania i kontynuowania etosu rycerskiego, upowszechniania tradycji oręża polskiego oraz rodzimej historii.

Będąc w Liwie warto odwiedzić także miejscowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Leonarda Opata, zbudowany w latach 1905- 1909 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Warto zwrócić też uwagę na ciekawą zabudowę drewnianą, z XIX – XX w. (głównie przy ul. Nowomiejskiej, Koziej, Senatorskiej i Jadowskiej).

Już wkrótce zamieszczę opis paru alternatywnych tras rowerowych prowadzących z Borzych do Liwa.